24.02.2021

JAK ANGAŻOWAĆ PUBLICZNOŚĆ? | program ECHOCAST dla instytucji kultury

Jak lepiej prezentować zawartość wystaw, jak skuteczniej angażować publiczność muzealną, jak atrakcyjniej opowiadać o historii? Edukatorzy muzealni, kuratorzy, przewodnicy i rekonstruktorzy już niedługo będą mogli skorzystać ze szkoleń, które pomagają w jeszcze lepszej pracy z publicznością. Do prac nad stworzeniem zupełnie nowego zestawu szkoleniowego w ramach programu ECHOCAST Polska została zaproszona szefowa Działu Projektów Edukacyjnych ECS.

ECHOCAST, czyli European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training, to program wypracowany w wyniku międzynarodowego projektu realizowanego w latach 2003–2006, w którym uczestniczyły instytucje kultury i ośrodki uniwersyteckie z wielu krajów europejskich. Na grunt polski przenosili go specjaliści z kilku ośrodków Polski. Instytucją wiodącą jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W efekcie powstały materiały szkoleniowe, przeznaczonych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji kultury, którzy mają bezpośredni kontakt z odwiedzającymi.
– Nie mogło nas zabraknąć w tym projekcie i cieszę się, że nasze działania owocują kolejnymi modułami szkoleniowymi – mówi Agnieszka Piórkowska, kierownik projektów edukacyjnych w ECS, certyfikowany coach ECHOCAST.

W ramach programu rusza czwarty już moduł szkoleniowy pod nazwą ANGAŻUJĄC PUBLICZNOŚĆ. Nim przystąpiono do pracy nad nim, zrealizowano badanie, diagnozujące potrzeby edukacyjne oraz już stosowane rozwiązania. Wskazano także dobre praktyki w organizacji działań edukacyjnych w wybranych polskich muzeach.

Autorami modułu ANGAŻUJĄC PUBLICZNOŚĆ są przedstawicielki ośmiu instytucji kultury – muzealniczki, edukatorki z muzeów narodowych, współprowadzonych instytucji kultury oraz muzeów samorządowych o zróżnicowanym profilu zbiorów.
– Grono osób, które wymyśliło projekt i go prowadzi jest skupione w Forum Edukatorów Muzealnych. Aktywnie działamy, by instytucje kultury umiejętnie prowadziły dialog z publicznością, edukowały i się doskonaliły – mówi Agnieszka Piórkowska. – Zostaliśmy dobrani ze względu na różnorodność organizacyjną, funkcjonalną i zasięg naszych działań. Mam zaszczyt reprezentować gdański ECS, który od samego początku ogromną wagę przykładał właśnie do edukacji, w tym także dorosłych.
Powstały wszechstronne materiały szkoleniowe, umożliwiające skuteczne przygotowanie pracowników muzeów do oprowadzanie gości i realizowania zajęć edukacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma podręcznik, zawierający konkretne podpowiedzi i scenariusze działań edukacyjnych.
Samo szkolenie trwa trzy dni i obejmuje: charakterystykę muzeum, edukację muzealną, komunikację, pracę z grupą i jej opiekunem, rozwiązywanie trudnych sytuacji, radzenie sobie ze stresem, budowanie opowieści.
Jak piszą organizatorzy, celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczących tworzenia i realizacji różnych rodzajów zajęć edukacyjnych oraz oprowadzania wycieczek po muzeach i interpretacji dziedzictwa.

szczegóły | → Projekt ECHOCAST

Obok Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w programie ECHOCAST Polska partycypują: Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Warszawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.