Seria Idea Solidarności

Prezentuje prace z zakresu socjologii, filozofii, nauk politycznych oraz historii idei, których głównym motywem jest fenomen solidarności. W jej ramach ukazują się zarówno nowe tytuły, jak i niepublikowane dotychczas w Polsce prace współczesnej humanistyki.
 
Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans
Hartmut Rosa

więcej
Siła symboli przeciw symbolom siły
Jan Kubik

więcej
Solidarność, demokracja, Europa
redakcja: Basil Kerski
i Jacek Kołtan

więcej
Przesilenie. Nowa kultura polityczna
redakcja: Jacek Kołtan

więcej
Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości
Pierre Manent

więcej
Solidarność i kryzys zaufania
pod redakcją Jacka Kołtana

więcej
Solidarity and the Crisis of Trust
edited by Jacek Kołtan

more
Solidarność a polityka antypolityki
David Ost

więcej
Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji
Ireneusz Krzemiński

więcej
Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy
Jeffrey C. Goldfarb

więcej
Walka klas w bezklasowej Polsce
Sławomir Magala
[Stanisław Starski]

więcej
Samoograniczająca się rewolucja
Jadwiga Staniszkis

więcej
     
Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980–1981
Alain Touraine

więcej