17.02.2017

II METROPOLITALNE FORUM KULTURY | Biblioteka jako współczesna agora

II Metropolitalne Forum Kultury – Biblioteka jako współczesna agora
Wejherowo / Gdańsk / 16–17 lutego 2017


W dniach 16–17 lutego 2017 odbędzie się II Metropolitalne Forum Kultury poświęcone bibliotekom jako ośrodkom kultury lokalnej. Zagadnienia, którym poświęcone zostaną dwa dni Forum będą dotyczyły miejsca i roli biblioteki w zmieniającym się otoczeniu społecznym, podjęcia nowych wyzwań przez pracowników bibliotek w odpowiedzi na niezdiagnozowane potrzeby odbiorców usług bibliotecznych. Wspólnie z uczestnikami Forum chcielibyśmy zastanowić się nad Biblioteką jako "trzecim miejscem" zgodnie z kryteriami Raya Oldenburga uzupełnionymi o nowy punkt odniesienia: Biblioteka jako miejsce bardzo silnie wpasowane w tkankę miejską i społeczną. Dzięki przemyślanej architekturze będziemy mogli spojrzeć na nią przez pryzmat działań kształtujących trendy życiowe jej użytkowników: modę na styl życia, zwrot ku ekologii, estetyzację czynności życiowych, zapotrzebowanie na nowe aktywności w sferze prywatnej.
Nowa przestrzeń biblioteki to dobrze zaprojektowane wnętrze oraz przestrzeń wokół niej, niewymuszone, tworzone przy udziale społeczności lokalnej i w odpowiedzi na jej oczekiwania. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną ciekawe projekty i rozwiązania bibliotek w oparciu o wyposażenie w nowoczesne media.
Biblioteka jest też miejscem pozaszkolnego rozwoju, szczególnie młodego obywatela. Zaprezentujemy w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów formy pracy z użytkownikiem wspomagające proces edukacji szkolnej będący edukacją nieformalną.
Zmieniająca się biblioteka potrzebuje dobrego zaplecza i wsparcia samorządowego co bezpośrednio przekłada się na restrukturyzację instytucji kultury szczególnie w mniejszych jednostkach administracyjnych. W tym kontekście chcielibyśmy omówić i podsumować dotychczasowe działania Krajowej Rady Bibliotecznej sprzyjające powstaniu zupełnie nowych instytucji kultury, skupiających w swoich działaniach statutowych różne funkcje o charakterze kulturalnym i zaprezentować przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.
Ze względu na swój uniwersalizm biblioteka powinna prowadzić działania neutralizujące niepokoje społeczne a jako miejsce wielokulturowe wspomagać asymilację zarówno obcokrajowców jak i grup społecznych będących chwilowo poza systemem kulturowym. Chcielibyśmy, aby w zrozumieniu i "oswojeniu" tego zagadnienia pomogli nam przedstawiciele gdańskiego Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
Udział w II Metropolitalnym Forum Kultury jest bezpłatny.
Szczegółowy program II Metropolitalnego Forum Kultury:

16 lutego 2017
Filharmonia Kaszubska w Wejherowie


Prowadzenie – Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański)

9.30 – 10.45 odbiór pakietów konferencyjnych w punkcie rejestracyjnym (parter)

10.45 – 11.00 Powitanie uczestników Forum – Jolanta Rożyńska, dyrektor Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskiego Centrum Kultury.
Prezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
11.00–11.45 Rozpoczęcie Forum - Joanna Cichocka - Gula, Przewodnicząca Komisji Kultury Obszaru Metropolitarnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, Wiceprezydent Sopotu
Debata prezydencka i promocja Metropolitalnej Karty do Kultury z udziałem:
Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska
Jacka Karnowskiego - Prezydenta Miasta Sopotu
Wojciecha Szczurka - Prezydenta Miasta Gdyni
Krzysztofa Hildebrandta - Prezydenta Wejherowa
Marka Zimakowskiego - Wójta Gminy Przywidz
Prowadzenie debaty: Marcin Nowicki (Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową)

11.45 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 12.30 Wykład inauguracyjny, Grzegorz Gauden: Nowoczesna biblioteka – miejsce spotkania

12.30 – 13.00 Prezentacja wyników badań:
Punkty styczne: miedzy kulturą a praktyką (nie) uczestnictwa, Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański)

13.00 – 13.15 przerwa kawowa

13.15 – 14.00 Kim jest a kim powinien być współczesny bibliotekarz
Moderacja: dr Justyna Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski )
Dyskusja : Jacek Wojnarowski (Kierownik Programu Społeczeństwa Cyfrowego, Instytut Spraw Publicznych), Paweł Braun (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku), Roman Wojciechowski (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie), Andrzej Ociepa (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu).

14.00 – 15.00  lunch

15.00 – 16.00 Biblioteka jako miejsce spotkań, Biblioteka jako miejsce rozmów z lokalnym środowiskiem
Moderacja: Aleksandra Kozłowska (Gazeta Wyborcza Trójmiasto)
Dyskusja: Marta Lewandowska (wiceprezeska Stowarzyszenia Moko, członkini Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego), Elżbieta Rutkowska (Krytyka Polityczna), Marta Siciarek (prezes Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku)

16.00 – 17.00 Biblioteka jako nowoczesny obiekt architektoniczny zaprojektowany do pełnienia funkcji kulturalnej
Moderacja: Mikołaj Chrzan (Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto)
Dyskusja: Leszek Palus (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu), Wojciech Targowski (FORT Architekci), Krystyna Laskowicz (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumii), Agata Urbanik (Fundacja Pole Dialogu)

17.0 – 18.00  Aspekty organizacyjne funkcjonowania biblioteki

Moderacja: Andrzej Buck (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze)
Dyskusja: Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych, członek Krajowej Rady Bibliotecznej), Jacek Nowiński (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu), Maciej Dydo (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

18.00  podsumowanie i zakończenie 1-go dnia II Metropolitalnego Forum Kultury

ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA 1-DZIEŃ FORUM /16 lutego 2017r./ KLIKNIJ NA PONIŻSZY LINK:
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – 70 MIEJSC)
link do rejestracji: metropolitarneforumkultury1.evenea.pl

17 lutego 2017
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku


10.00 – 11.00 „JAK OPOWIADAĆ O SOLIDARNOŚCI - PREZENTACJA BIBLIOTEKI, MEDIATEKI I
ARCHIWUM ECS”
, prowadzenie: Gabriela Skoracka, Anna Maria Mydlarska, Monika Krzencessa-Ropiak (Europejskie Centrum Solidarności ).
link do rejestracji: prezentacjaesc.evenea.pl

11:00 – 12.30 I BLOK WARSZTATÓW (III piętro)
1. Konwersatorium „Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty bibliotek”, prowadzenie: Marcin Skrabka (goodbooks.pl)
link do rejestracji: diagnozowaniepotrzeb.evenea.pl (liczba miejsc: 30)

2. Warsztaty „Design thinking czyli jak nowocześnie projektować biblioteki”, prowadzenie: Agata Urbanik (Fundacja Pole Dialogu)
link do rejestracji: projektowaniebiblioteki.evenea.pl (liczba miejsc: 30)

12:30 – 13.00 – przerwa kawowa

13:00 – 14.30 II BLOK WARSZTATÓW (III piętro)
1. Warsztaty „Gamifikowanie literatury pięknej, wydarzeń oraz edukacji kulturalnej na smartfonach czyli jak tchnąć ducha mobile w kulturę”, prowadzenie: Marcin Skrabka (goodbooks.pl)
link do rejestracji: gamifikacjaksiazek.evenea.pl (liczba miejsc: 20)

2. Warsztaty „Jak otworzyć bibliotekę na ludzi”, prowadzenie: Dagmara Sypniewska-Skwara (wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie)
link do rejestracji: bibliotekadlaludzi.evenea.pl (liczba miejsc: 20)

3. Warsztaty „Design thinking czyli jak nowocześnie projektować biblioteki”, prowadzenie: Agata Urbanik (Fundacja Pola Dialogu)
link do rejestracji: projektowaniebiblioteki.evenea.pl (liczba miejsc)

14.30 – 15.00 lunch w sali wystawy czasowej

15.00 – 16.00 zwiedzanie wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności z przewodnikiem
link rejestracyjny: zwiedzanieecs.evenea.pl

Plik PDF do pobrania z Programem II Metropolitalnego Forum Kultury

Organizatorzy: Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, Instytut Kultury Miejskiej, Filharmonia Kaszubska
Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności

www.facebook.com/events/1785477218365735/
www.metropoliagdansk.pl/ii-metropolitalne-forum-kultury/