19.03.2019

II GDAŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE | Czy kompromis…

termin | 19 marca, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny
transmisja online | www.gdansk.pl

II GDAŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE: Czy kompromis polityczny prowadzi do pojednania? Przypadek Polski (1989–2019) i Hiszpanii (1976–2019)

gość | prof. Aleksander Hall, historyk, współtwórca Ruchu Młodej Polski, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
moderator | Maciej Stasiński, dziennikarz i reporter, w latach 80. XX wieku korespondent hiszpańskiej prasy w Polsce

Wiosenny cykl Gdańskich Debat Obywatelskich poświęcony będzie narodzinom III Rzeczpospolitej, a więc takim wydarzeniom jak obrady okrągłego stołu i czerwcowym wyborom 1989 roku. Każda z debat przyniesie również próbę odpowiedzi na pytanie o bilans wydarzeń 1989 z perspektywy dnia dzisiejszego. Gdańskie Debaty Obywatelskie rozpoczynają gdańskie obchody trzydziestolecia wolnej Polski. Ich inicjatorem był prezydent Paweł Adamowicz, który współtworzył również scenariusz wiosennego cyklu.

następne spotkanie → Jaki kapitalizm? Jaka gospodarka? / 16 kwietnia, wtorek