14.05.2019

II GDAŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE: POLSKA W EUROPIE 1989–2019

termin | 14 maja, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)
wstęp | wolny
transmisja online | www.gdansk.pl

„Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi” – pisał przed laty Jerzy Giedroyc.
Czy geopolityczne przesłanie twórcy „Kultury” pozostaje nadal drogowskazem polskiej polityki, czy wyczerpało swój potencjał? W spotkaniu wezmą udział: historyk – prof. Sławomir Nowinowski, politolog – prof. Paweł Kowal oraz historyk i polityk – Bartłomiej Sienkiewicz.

Wiosenny cykl Gdańskich Debat Obywatelskich poświęcony jest narodzinom III Rzeczpospolitej, a więc takim wydarzeniom jak obrady okrągłego stołu i czerwcowym wyborom 1989 roku. Każda z debat przyniesie również próbę odpowiedzi na pytanie o bilans wydarzeń 1989 z perspektywy dnia dzisiejszego. Inicjatorem Gdańskich Debat Obywatelskich był prezydent Paweł Adamowicz, który współtworzył również scenariusz wiosennego cyklu.