WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

HISTORIA JEDNEGO POMNIKA

Wystawa prezentuje fotografie ze zbiorów ECS na temat genezy i budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w 1970 roku. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta Gdańska. Jest świadectwem ważnych wydarzeń związanych z historią najnowszą Polski i Europy – wystąpień robotniczych w grudniu 1970, strajków sierpniowych 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność”. Wystawę zaprojektował Mirosław Rekowski.

Ekspozycja:
  • GDAŃSK: wernisaż wystawy plenerowej, 10 listopada 2012 (→ galeria)