Gdański szkicownik. Wiersze polskie 1984–2008
Desmond Graham

Gdański szkicownik jest zbiorem wierszy, który ukazał się w Gdańsku w dwudziestą rocznicę rozmów Okrągłego Stołu i stanowi swoistą kronikę ostatniego ćwierćwiecza polskiej historii. (...) Desmond Graham, angielski poeta i badacz literatury, będąc świadkiem ówczesnych wydarzeń w Polsce, drobiazgowo notował swoje spostrzeżenia, sceny rodzajowe, rozmowy i zdarzenia. Po dwudziestu pięciu latach stało się jasne, że Gdańsk i rozgrywająca się tu historia znalazły swego rodzaju dziejopisa, który stworzył - z tych wycinków (...) - kronikę, jaką mało które miasto może się poszczycić.

Olga Kubińska o „Gdańskim szkicowniku” Desmonda Grahama
 
Gdańsk 2009, 64 strony
ISBN: 978-83-927651-3-4
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj