01.02.2018

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI | prof. Maria Mendel, prof. Tomasz Szkudlarek

termin | 1 lutego 2018, czwartek, godz. 18
miejsce | biblioteka ECS
wstęp | wolny

RZECZ O ZAPOMINANIU. PEDAGOGIKA WSTYDU I BEZWSTYDNA POLITYKA
goście | prof. Maria Mendel – pedagog społeczny (Uniwersytet Gdański) i prof. Tomasz Szkudlarek – pedagog (Uniwersytet Gdański)

Przeszłość ma dzisiaj wyjątkową wartość. Wykład Marii Mendel koncentruje się na obszarze, w którym współzależności społeczno-kulturowe i polityczne, wiążąc się z procesami kształtowania jednostkowych i kolektywnych tożsamości, wpisują się w dyskurs „doniosłości znaczenia pamięci”, „wagi przeszłości”, „bezcenności dziedzictwa przodków”, itd. Analizowany w tym zakresie przykład stanowi „aktywna polityka historyczna” Prawa i Sprawiedliwości. Jej specyficznym elementem, analizowanym z kolei przez Tomasza Szkudlarka, jest budowanie narodowej dumy, będącej jednocześnie wyrazem sprzeciwu wobec „pedagogiki wstydu” przypisywanej poprzednim rządom. Szkudlarek analizuje ich wzajemne relacje zastanawiając się nad tym, co musiało się stać, że wstyd w polityce został uznany za zbędny. Czy mamy do czynienia z bezwstydną polityką?

Kolejne spotkanie:
/ 22 lutego, czwartek, godz. 18
POLSKA WSPÓLNOTA ZA KRATĄ. WIĘZIEŃ POLITYCZNY JAKO CZYNNIK POLSKIEJ HISTORII
gość | prof. Padraic Kenney – historyk, badacz najnowszych dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i Polski (Indiana University Bloomington)