24.11.2017

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI | Krzysztof Podemski

termin | 24 listopada 2017, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

KRZYSZTOF PODEMSKI
Ruchy społeczne czy protesty? Opór wobec polityki władz 2015-2017

Tytułowe zagadnienie będzie analizowane z perspektywy ostatniej, wydanej już po śmierci, pracy wybitnego badacza ruchów społecznych Charlesa Tilly’ego (SOCIAL MOVEMENTS 1768-2012). Zgodnie z jego teorią ruchy społeczne powstały dopiero pod koniec XVIII wieku i są politycznym kompleksem złożonym z trzech elementów: politycznych kampanii, repertuarów politycznych oraz publicznych reprezentacji zbiorowych. Pojawiały się one wcześniej, ale nigdy nie łącznie. W swoim wykładzie profesor Podemski pokaże, jak polskie protesty mające miejsce od 2010, a zwłaszcza od 2015 roku, różnią się od protestów z lat 1945-1989 oraz od protestów z pierwszych dwóch dekad III RP.

Profesor Krzysztof Podemski to poznański socjolog, kierownik Zakładu Metod i Technik Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo interesuje się dyskursem publicznym, społeczeństwem obywatelskim, ruchami społecznymi, kulturą polityczną, socjologią podróży i kontaktów międzykulturowych. Autor wielu artykułów naukowych i książek m.in. Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej (redakcja), Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej i zagraniczne w 1981 czy Socjologia Podróży, a także felietonista poznańskich gazet.