11.12.2019

GDAŃSKA NAGRODA RÓWNOŚCI im. Pawła Adamowicza | uroczystość

termin | 11 grudnia, środa, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Wyróżnienie ustanowione w 2017 roku przez Prezydenta Miasta Gdańska, przyznawane jest za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej czy przeciwdziałania dyskryminacji. Doceniana jest także codzienna praca na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej, a także bohaterski czyn w obronie praw człowieka, z narażeniem zdrowia lub życia.

W tym roku Nagroda po raz pierwszy nosi imię Pawła Adamowicza. W tegorocznym konkursie nominowano trzynaście osób, wśród nich jest Elisabeta Mîndra Căldărar, Tomasz Grybek, Magdalena Kaczmarczyk, Dominik Kaszewski, Tomasz Maruszak, Patrycja Medowska, Piotr Pawłowski, Elżbieta Rutkowska, Marta Siciarek, Danuta Sowińska, Katarzyna Warecka, Joanna Maria Wiśniowska i Danuta Wójcicka.

Warto dodać, że Gdańska Rada ds. Równego Traktowania podjęła również uchwałę o nadaniu specjalnego wyróżnienia Pawłowi Adamowiczowi za jego wyjątkowy wkład w budowanie miasta otwartego dla wszystkich oraz zaangażowanie w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w Gdańsku. Wyróżnienie to w postaci Medalu Okolicznościowego zostanie wręczone podczas gali 11 grudnia rodzinie zmarłego prezydenta. Uroczysty wieczór wręczenia nagród uświetni koncert zespołu „Remont Pomp” oraz artyści Tomasz Gadecki (saksofon) i Adam Żuchowski (kontrabas).

W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymali: Ewa Patyk, autorka kursów i szkoleń rozwojowych dla rodziców /Dorota Zabłudowska, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, także wiceprezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia / Krzysztof Skrzypski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku, prezes Spółdzielni Socjalnej CieKAWA w Gdańsku, która tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

(za: gdansk.pl)