WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

FONOTEKA

Udostępniamy cenne archiwalne nagrania dźwiękowe z ważnych wydarzeń solidarnościowych i opozycji demokratycznej.