03.12-04.12.2015

FORUM EDUKATORÓW MUZEALNYCH

termin | 3-4 grudnia, czwartek-piątek, godz. 10-18
miejsce| audytorium ECS
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | tylko dla osób zarejestrowanych

O muzealnych programach edukacyjnych, współpracy instytucji kulturalnych z nauczycielami oraz angażowaniu najmłodszych w kulturę będzie mowa podczas Forum Edukatorów Muzealnych. Temat tegorocznej konferencji to Muzeum a szkoła. Konkurencja w nauczaniu czy partnerstwo?

Spotkanie odbędzie się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku oraz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 3–4 grudnia 2015 roku. Chcemy dowiedzieć się od muzealników, w jaki sposób muzea angażują się w relacje ze szkołami, co oferują poza standardowymi lekcjami muzealnymi i warsztatami, w jaki sposób nawiązują trwałą współpracę projektową, jakie napotykają problemy w trakcie współpracy, jaka jest specyfika oferty szkolnej w muzeach różnego typu.
Poznamy opinie nauczycieli, którzy mają doświadczenie w projektach szkoła –muzeum. Opowiedzą nam, czy warto inwestować swój i uczniów czas w działania pozaszkolne, co w takiej współpracy jest ważne dla nich, a co dla uczniów. Warto oddać głos ekspertom, którzy ocenią ważność i wartość współpracy między uczniami, nauczycielami a muzeami z punktu widzenia metodyki pracy w szkole, korelacji zajęć w muzeum z programem nauczania oraz samorozwoju nauczycieli.

Na spotkanie zapraszają: Forum Edukatorów Muzealnych, Europejskie Centrum Solidarności, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szczegółowy program