15.11-16.11.2016

European politics of memory regarding the 25th anniversary of the collapse of the Soviet Union

termin | 15–16 listopada 2016
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 4 (III piętro) 
wstęp | wolny

W 1991 roku świat stał się świadkiem rozpadu Związku Radzieckiego. Upadło imperium komunistyczne, a wraz z nim dekompozycji uległo wiele scen politycznych od Berlina po Ałma-Atę. Część krajów wybrała drogę rosyjską wstępując do Wspólnoty Niepodległych Państw, inna grupa państw zdecydowała się na integrację z krajami Zachodniej Europy i akcesję do Unii Europejskiej. Zimnowojenną retorykę zastąpiono budową partnerskich relacji opartych na zasadach wolnego handlu i demokracji.

W ciągu ćwierćwiecza bezgranicznie i bez refleksji uwierzyliśmy w półprawdy: zwycięstwo Zachodu, koniec historii, jednobiegunowy układ sił na korzyść USA, niekontrolowany postęp globalizacji.
Zderzyliśmy się bolesnymi faktami – brutalnym łamaniem praw demokracji w Rosji, wojną rosyjsko-ukraińską, autorytarnymi rządami na Białorusi, wzrostem popularności partii populistycznych, prawicowych w państwach europejskich, wreszcie aktami terroru ze strony ISIS.

Znaczenie systemu wartości, jaki panował w całej Europie w latach 1989-91 zdaje się słabnąć. Osiągnięcia te są obecnie uznawane za oczywiste, zwłaszcza wśród członków młodego pokolenia, którzy nie pamiętają o socjalistycznych dyktaturach i sowieckiej agresji.

W tym kontekście pada pytanie o rok 1991. Czego się nauczyliśmy, jaki jest pożytek z naszego kultu pamięci? Czy istnieją podobieństwa w Europie oraz jakie są różnice? Odpowiedzi będą szukać eksperci podczas konferencji „European politics of memory regarding the 25th anniversary of the collapse of the Soviet Union in 1991”.

Uwaga! Językiem konferencji będzie angielski. Uczestnicy będą mogli skorzystać z tłumaczenia rozmów na język polski.