21.05.2015

EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ 2015

termin |14–15 maja 2015,  czwartek – piątek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
 
To trzecia edycja Forum refleksji europejskiej EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ. W projekcie wzięło udział wielu ekspertów od spraw europejskich – dziennikarze, publicyści, politycy, dyplomaci, naukowcy oraz analitycy. Głos zabrał m.in. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej.Gdańsk 2016, 88 stron
seria: Raport
ISBN 978-83-62853-57-1

Europa ‒ czas przemian wspólnotowości
red. Kacper Dziekan, Anna Fedas, Basil Kerski

Realizując projekt „Europa z widokiem na przyszłość”, stawiamy sobie podwójne zadanie. Po pierwsze - zachęcić Polaków do refleksji nad Europą – polityka europejska jest dziś w Polsce rozumiana przez poszczególne jej aspekty, takie jak fundusze i dotacje. Po drugie – chcemy, aby Polacy, w tym szczególnie elity polityczne, zainteresowali się pełną agendą europejskich wyzwań. Trzeba bowiem przygotować polską opinię publiczną na takie wyzwania jak migracje z Południa, przystąpienie do strefy euro i włączenie się we wspólną politykę finansową UE, to znaczy solidarność finansową z innymi. Polacy korzystali dotychczas z modelu europejskiej solidarności, teraz muszą się zastanowić, jak mogą być solidarni wobec innych. Polska jest krajem bezpośrednio sąsiadującym z Rosja, Białorusią i Ukrainą. W związku z tym polska polityka, doświadczenia oraz kultura polityki sąsiedztwa są istotne dla UE, współdecydują o pokoju w Europie.
Nieprzypadkowo projekt „Europa z widokiem na przyszłość” jest realizowany w Gdańsku. To wyjątkowe miasto jest nie tylko symbolem historycznych przemian (Solidarność, konflikt i pojednanie polsko-niemieckie), ale także miejscem, gdzie dziś krzyżują się główne drogi Europy. To miejsce dialogu polsko-niemieckiego, okno na region bałtycki i kraje skandynawskie, ale też miasto polsko-rosyjskiego sąsiedztwa. Nie znamy bardziej inspirującego miejsca w Polsce do podjęcia refleksji o przyszłości Europy!

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach CC 4.0 Międzynarodowe

wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania
pobierz | PL_pdf
→ Program forum
→ Biogramy panelistów