11.03.2020

ECS ZAMKNIĘTE

AKTUALIZACJA 30 kwietnia 2020

KOMUNIKAT

OD 4/05/2020 EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI ROZPOCZYNA PRZYGOTOWANIA DO BEZPIECZNEGO UDOSTĘPNIENIA WYSTAWY STAŁEJ.
O TERMINIE OTWARCIA POINFORMUJEMY WKRÓTCESzanowni Państwo!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości budynek Europejskiego Centrum Solidarności został tymczasowo zamknięty z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce.

Niedostępne są: wystawa stała, Wydział Zabaw, biblioteka, archiwum, mediateka, przestrzeń Solidarność Codziennie oraz punkty gastronomiczne i taras widokowy. Nie odbywają się zajęcia edukacyjne i wydarzenia z kalendarza aktywności ECS. Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane.
Zgodnie z zaleceniami ministerialnymi, ECS realizuje wyłącznie czynności niezbędne dla podtrzymania ciągłości działania instytucji. Zalecamy kontakt elektroniczny: ecs@ecs.gda.pl.
podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego / → szczegóły

Zwrot biletów → szczegóły


ANNOUNCEMENT

FROM 4/05/2020, THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE BEGINS PREPARATIONS FOR THE SAFE OPENING OF THE PERMANENT EXHIBITION.
WE WILL ANNOUNCE THE OPENING DATE SOONLadies and Gentlemen!


We would like to inform you that for the sake of health and safety of our guests, the European Solidarity Centre building has been temporarily closed due to the spread of coronavirus in Poland.

The following areas are not available: the permanent exhibition, the Play Department, the library, the archive, the multimedia library, the Solidarity Every Day, as well as catering facilities and an observation deck. All educational activities as well as events from the ECS calendar have been cancelled. All pre-arranged meetings and visits are cancelled.
In accordance with recommendations of the Ministry of Culture and National Heritage, the ECS only carries out activities necessary to maintain the continuity of the institution. We recommend the e-mail contact: ecs@ecs.gda.pl.
legal basis | Ordinance of the Polish Minister of Health of 13 March 2020, on declaring an epidemic hazard state in the Republic of Poland

Tickets refund → details