31.01.2019

Darowizna dla ECS

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, po dziesiątkach apeli osób prywatnych dotyczących deklaracji pomocy finansowej ECS, uruchomiliśmy subkonto, na które można dokonywać wpłat darowizn na rzecz realizacji programu obchodów rocznicy wyborów 1989 roku. Środki pochodzące z tych darowizn zostaną zagospodarowane przez ECS w sposób rzetelny i transparentny dla darczyńców.
Zachęcamy także do zwiedzania wystawy stałej, historię polskiej drogi do wolności można wciąż poznawać na nowo, a sprzedaż biletów jest jednym z głównych źródeł dochodów własnych instytucji.
Dziękujemy!

Bank Polska Kasa Opieki SA
nr rachunku 75 1240 1268 1111 0010 8791 2761 z dopiskiem na przelewie „rocznica 1989”