17.05.2017

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 40-lecie Ośrodka szkolno- wychowawczego nr 2 w Gdańsku

Wydarzenie to ma na celu przełamywanie stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych oraz wskazania wspólnych płaszczyzn działania osób sprawnych z osobami niepełnosprawnymi, aktywizacje i wsparcie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń. Prezentowanie wszelkich form „sztuki” – niejednokrotnie jako jedynej formy przekazywania emocji, sposobu postrzegania świata przez osoby niepełnosprawne.