24.11.2018

DIALOGI ŚWIĘTOJAŃSKIE

JAKIEGO KOŚCIOŁA CHCEMY? GŁOS KOBIET
odsłona 8


termin | 24 listopada 2018, sobota, godz. 16.00
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, audytorium (parter)
wstęp | wolny, po wcześniejszej rezerwacji (2 listopada 2018)
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking | podziemny, wjazd od ul. Nowomiejskiej

Już nie Dialogi Dominikańskie, ale DIALOGI ŚWIĘTOJAŃSKIE, istota projektu wciąż jednak ta sama. Dialogi – jak zapewniają organizatorzy – zrodziły się z potrzeby spotkania i otwartego dialogu, z potrzeby pełnego szacunku namysłu nad problemami współczesnego człowieka wiary, wpisując się w duchowo-intelektualny krajobraz Gdańska. Dialogi nie są i nigdy nie były projektem zamkniętym. Ewoluują w czasie. Inspiracja do ich powołania wyszła kilka lat temu ze środowiska gdańskich dominikanów. Z ich życzliwym poparciem i oddaną przyjaźnią Dialogi wkraczają w nowy etap rozwoju, stając się Dialogami Świętojańskimi, co kieruje nasze spojrzenie na gdański kościół św. Jana, którego z dominikanami łączy nierozerwalna więź.

A w kolejnej odsłonie Dialogów Świętojańskich oddajemy głos kobietom, stawiając pytanie: jakiego Kościoła chcemy?

Poszukiwanie sposobów naprawiania stanu wspólnoty chrześcijańskiej było troską wielu pokoleń i jest również naszym zadaniem. Szczególnie w okresach kryzysów jest to sprawa ważna i niecierpiąca zwłoki. Obecnie przeżywamy czas, gdy reforma wydaje się być konieczna i powinna wychodzić od szeregowych chrześcijan. Niekiedy hierarchia potrzebuje głosu „z dołu”, by dostrzec swoją niewrażliwość na niektóre realne problemy.
Chcemy głosami kobiet zdiagnozować obecny stan Kościoła, nazwać po imieniu najważniejsze bolączki i poszukać w otwartej debacie dróg odnowy. Synody gromadzące hierarchów (prawie wyłącznie mężczyzn) debatują na instytucjonalnych wyżynach. My czujemy potrzebę zabrania głosu z perspektywy zwykłych wyznawców Mistrza z Nazaretu. Wrażliwość matek, żon i sióstr zakonnych może być szansą na inne niż dotąd prezentowane przez episkopat spojrzenie na rzeczywistość chrześcijaństwa w Polsce. Gdzie leżą źródła obecnego kryzysu w Kościele Katolickim? Jakie szanse mają świeccy chrześcijanie na dokonywanie realnych zmian? Czy kobiety czują się zmarginalizowane w Kościele? Jak można zmienić rzeczywistość polskiego katolicyzmu?

PROGRAM
/ godz. 16.00–17.30 | wykłady gości
/ godz. 17.30–18.00 | przerwa
/ godz. 18.00–19.30 | debata z udziałem publiczności

PROWADZĄCY
Basil Kerski | dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
ks. dr Krzysztof Niedałtowski | duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej

GOŚCIE
s. Anna Bodzińska NDS | Teolożka, absolwentka Uniwersytetu Katolickiego w Lionie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katechetka i moderatorka grup biblijnych. Przełożona polskiego domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Zajmuje się dialogiem międzyreligijnym, w szczególności dialogiem z judaizmem.

s. prof. Barbara Chyrowicz SSpS | Etyczka, filozofka, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członkini Komitetu Bioetycznego przy PAN oraz wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Członkini Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI. Redaktor serii wydawniczej „Etyka i technika”. Laureatka nagrody Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera.

dr Dominika Kozłowska | Filozofka, redaktor naczelna „Znaku”. Członkini Rady Fundacji na rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej. W 2017 roku otrzymała Nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa. Uczestniczy w ogólnopolskich i regionalnych Kongresach Kobiet oraz Klubie Polska-Rosja w Fundacji im. Stefana Batorego.

dr Anna Strzałkowska | Psycholożka i socjolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, działaczka na rzecz praw człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Działaczka Tolerado Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT. Współorganizatorka Festiwalu Tęczowych Rodzin.

ORGANIZATORZY
Europejskie Centrum Solidarności
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej