Czas przełomu. Solidarność 1980–1981
pod redakcją Jakuba Kufla, Wojciecha Polaka i Przemysława Ruchlewskiegoa

Książka jest efektem konferencji poruszającej rozmaite zagadnienia związane z działalnością Solidarności w latach 1980–1981, takie jak geneza Solidarności, strajki z sierpnia 1980 roku, organizacja niezależnego związku, sprawy programowe, napięcia społeczne w latach 1980–1981, działalność SB wobec związkowców, aspekty socjologiczne ówczesnych wydarzeń i ich oddźwięk na świecie, a tak że odzwierciedlenie przełomu solidarnościowego w kinie i działaniach artystycznych.
Gdańsk 2010, 1024 strony
ISBN: 978-83-930472-8-4
e-ISBN: 978-83-62853-21-2
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_mobi | PL_epub | PL_pdf

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj