23.05.2017

CUD NAD WISŁĄ... | spotkanie autorskie

termin | 23 maja, wtorek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

Historia Polski według węgierskiego historyka

Zapraszamy na spotkanie z Istvánem Kovácsem, autorem książki CUD NAD WISŁĄ I NAD BAŁTYKIEM. PIŁSUDSKI – KATYŃ – SOLIDARNOŚĆ wydanej przez Muzeum Historii Polski. Spotkanie poprowadzi Michał Przeperski (IPN).
Książka to zbiór szkiców, które w 2006 roku ukazały się na Węgrzech. Znakomity węgierski historyk István Kovács przedstawił swoim rodakom przełomowe wydarzenia XX-wiecznych dziejów Polski.
Podtytuł tomu, Piłsudski – Katyń – Solidarność wskazuje na główne punkty narracji, realizującej to ciekawe i ambitne, ale też podjęte – jak pisał jeden z recenzentów - z potrzeby serca, zamierzenie. Książka odniosła na Węgrzech duży sukces, czego dowodem była druga, poszerzona edycja z 2012 roku.
Oddając jej przekład w ręce polskich czytelników, Muzeum Historii Polski zachęca do spojrzenia na naszą historię z naddunajskiej perspektywy. Cud nad Wisłą wraz z inną pracą Istvána Kovácsa – słownikiem biograficznym polskich uczestników węgierskiej Wiosny Ludów Honwedzi, emisariusze, legioniści, równolegle wydanym przez Polską Akademię Umiejętności – wpisują się w obchody Roku Kultury Węgierskiej 2016/2017 w Polsce.

István Kovács (ur. 1945 r. w Budapeszcie) – węgierski dyplomata, historyk, pisarz, poeta i tłumacz literatury polskiej. Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie w latach 1994–1995 oraz 1999–2003. Do 2012 r. pracownik instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, obecnie na emeryturze.
Recenzja książki dostępna jest na portalu dzieje.pl: http://dzieje.pl/ksiazki/cud-nad-wisla-i-nad-baltykiem-pilsudski-katyn-solidarnosc
Publikacja dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronat nad książką objął Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

Inne spotkania z panem Istvánem Kovácsem odbędą się w Warszawie (22 maja, g.18.00, w Muzeum Historii Polski, wstęp wolny), we Wrocławiu (29 maja, g.18.00 Centrum Historii Zajezdnia, wstęp wolny) oraz w Krakowie (30 maja, g.19.00, Konsulat Generalny Węgier, za potwierdzeniem przybycia).
Cud nad Wisłą i nad Bałtykiem. Piłsudski – Katyń – Solidarność (Wyd. MHP 2016)


ORGANIZATORZY:
Muzeum Historii Polski w Warszawie, Węgierski Instytut Kultury, Europejskie Centrum Solidarności