16.09-17.09.2015

Bałtyckie Forum Kultury | Konferencja ministrów kultury państw morza Bałtyckiego

→ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Jak kultura może wpływać na gospodarkę regionalną i rozwój społeczny? Jak wzmocnić współpracę sektora kultury w obszarze Morza Bałtyckiego? Odpowiedzi na m.in. te pytania będą szukać uczestnicy – organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bałtyckiego Forum Kultury, które odbędzie się w dniach 15–18 września 2015 w Gdańsku.

Forum to główne przedsięwzięcie Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, której jednym z priorytetów jest „Kreatywność!”. Wśród zaplanowanych wydarzeń znajdą się m.in. Konferencja Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, seria spotkań grup roboczych wszystkich głównych organizacji kulturalnych regionu oraz konferencja „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”.

Ministrowie kultury państw Morza Bałtyckiego spotkają się 16 września 2015 w Ośrodku Kultury Morskiej oraz Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Do spotkania ministrów w tym formacie dojdzie po raz pierwszy od 2008 roku.

W dniach 15–18 września w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku zaplanowane są spotkania grup roboczych. Zgodnie z hasłem przewodnim Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego o synergii działań różnych formatów – konferencja zostanie połączona ze spotkaniami wszystkich kluczowych organizacji kulturalnych obecnych w regionie.
Bardzo ważną częścią Forum będzie konferencja „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”, która odbędzie się w dniach 16–17 września 2015 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Konferencja będzie stanowić główne wydarzenie w ramach Priorytetu „Kreatywność” Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Będzie ona również powiązana z trwającym przewodnictwem Polski w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego oraz z Obszarem Tematycznym Kultura Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, który Polska współkoordynuje.

Celem konferencji jest przedstawienie wpływu kultury na rozwój społeczeństwa i gospodarki w regionie. W ciągu dwóch dni debat i warsztatów zostaną zebrane dane, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy sektorami kulturalnymi, instytucjami finansowymi i administracyjnymi, w których brakuje zrozumienia roli kultury w rozwoju regionalnym. Będzie to również okazja do spotkań wszystkich najważniejszych sieci kulturalnych, instytucji i organizacji z regionu Morza Bałtyckiego w celu wzmocnienia współpracy w tym obszarze.


Program konferencji „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”

16/09/2015 | środa, ECS
9.30 OTWARCIE KONFERENCJI
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
prof. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego
10.00 Key-note speech: Rola kultury w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu
10.30 Panel dyskusyjny z udziałem Ministrów Kultury: Jak zwiększyć potencjał kultury i kreatywności w budowie bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i inteligentnego Regionu Morza Bałtyckiego
11.15 WARSZTATY | cz. 1
Mowy wprowadzające poświęcone głównym wyzwaniom i szansom w danych dziedzinach
- Kultura i Społeczne Innowacje (Johanna Skantze, CEO, Braccobaldo SE)
- Kultura i Edukacja (Pasi Silander, Development Manager, Helsinki City, FI)
13.30 WARSZTATY | cz. 2
- Kultura i Zrównoważony Rozwój (Jacob Hartmann, Sharing Copenhagen, DK)
- Kultura i Przedsiębiorczość (Vita Brakovska, Knowledge and Innovation Society, LV)
- Kultura i Kreatywne Miasta (Runar Skjerven Eggesvik, Cultural entrepreneur, NO)
15.30 Praca w grupach w celu przygotowania dokumentu „The Agenda for Culture and Creativity in the Baltic Sea Regional Development”
- Kultura i Społeczne Innowacje (Johanna Skantze, CEO, Braccobaldo, Sweden)
- Kultura i Edukacja
- Kultura i zrównoważony rozwój (Olaf Gerlach-Hansen, Senior Advisor, Danish Cultural Institute, Denmark)
- Kultura i przedsiębiorczość (Liva Bremere, Project Manager, Jobs and Society, Latvia)
- Kultura i Kreatywne Miasta (Agata Etmanowicz, ekspert, Fabryka Sztuki i Art Inkubator Łódź)
17.00 Podsumowanie I dnia: Związek między kulturą, biznesem a celami społecznymi (Mark Davy, Futurecity – Creative Placemaking Agency, UK)
17/09/2015 | czwartek, ECS
9.00 Przegląd dobrych praktyk: Przykłady sukcesów z regionu Morza Bałtyckiego – od wyzwań do rozwiązań
10.30 Sesja panelowa | Rola kultury i kreatywności w kształtowaniu miast i regionów przyszłości
- Rola kultury i przemysłów kreatywnych w strategii rozwoju miast
Anu Mänttari, Business Development Adviser at Business Development Unit, City of Helsinki
- Rola kultury i przemysłów kreatywnych w podnoszeniu atrakcyjności kraju
Inga Hlín Pálsdóttir, Director of Tourism and Creative Industries at Promote Iceland
- Jak połączyć kulturę i kreatywność z innymi obszarami życia – wnioski z projektu Creative SpIN
Denise Barrett, Birmingham, UK
- Strategie kreatywnych miast Polski
13.15 Ddebata | Czy region Morza Bałtyckiego traci swój czar?
14.15 PODSUMOWANIE | Kultura i przyszłość regionu Morza Bałtyckiego
Fionn Tobin, przedsiębiorca społeczny, projektant i wykładowca w Stockholm School of Economics w Rydze
14.45 PREZENTACJA |„Agenda for Culture and Creativity in the Baltic Sea Regional Development” – Ragnar Siil, EE
15.00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI | podsumowanie notatek wizualnych przygotowanych przez Siiri Taimla
 

Forum adresowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką wpływu kultury na rozwój społeczeństwa i gospodarki w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli sektora kultury z regionu Morza Bałtyckiego. Rejestracja uczestników potrwa do 6 września 2015. Rejestracja odbywa się tutaj ►►.