05.12.2015

BURSZTYNOWY MIECZYK

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Podstawową wartością jest praca na rzecz dobra wspólnego oparta na zaufaniu i solidarności.

Nagroda została ufundowana przez wojewodę pomorskiego, marszałka województwa pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2015 roku. Tegoroczna edycja konkursu ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2015 w następujących obszarach: pomoc społeczna, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna oraz ekonomia społeczna.
Szczegóły: bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

Wśród nagrodzonych dotychczas organizacji znalazły się m.in. Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” w Gdyni, Parafialny Zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim oraz Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.

Gala wręczenia nagrody odbędzie się 5 grudnia 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności.