06.11.2020

BUDYNEK ECS ZAMKNIĘTY

7–29/11/2020
BUDYNEK ECS TYMCZASOWO ZAMKNIĘTY

ZAPRASZAMY ONLINE

/ zajęcia edukacyjne dla uczniów
/ wirtualne spacery po wystawie stałej
/ debaty i spotkania

ecs.gda.pl
fb.com/ecsgdansk
instagram.com/ecsgdansk
youtube.com/ecsgdapl

kontakt | ecs@ecs.gda.pl
podstawa prawna | postanowienie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury