05.10.2016

BEZ SILNYCH UCZELNI NIE MA METROPOLII | debata rektorów trójmiejskich uczelni

termin | 5 października, środa, godz. 17
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Gazeta Wyborcza Trójmiasto zaprasza na PIERWSZĄ DEBATĘ REKTORÓW 

BEZ SILNYCH UCZELNI NIE MA METROPOLII
Czy pomorskie szkoły wyższe są na dobrym kursie?
Jak wypadamy w rankingach?
Jakie są plany nowych rektorów?

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli:
/ prof. nadzw. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
/ prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
/ prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
/ prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej
/ prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni
moderator | Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto 

Podczas dyskusji mowa będzie m.in. o pozycji uczelni z Trójmiasta na tle szkół wyższych w Polsce i Europie, wyzwaniach stojących przed szkołami wyższymi w najbliższych latach oraz planach inwestycyjnych i edukacyjnych uczelni. Część debaty zostanie poświęcona tematowi studentów z zagranicy i współpracy między uczelniami.