19.03.2016

BARDZO ŻYWE EKSPONATY na wystawie stałej

BARDZO ŻYWE EKSPONATY NA WYSTAWIE STAŁEJ
czyli dawni aktywiści młodzieżowych organizacji antykomunistycznych


termin | 19 marca 2016, sobota, od godz. 12
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | wolny + → REZERWACJA MIEJSC

Zapraszamy na subiektywne spacery po wystawie stałej śladami wspomnień ludzi, którzy w połowie lat 80. wnieśli nowe energie do podziemia, osłabionego stanem wojennym – Paweł „Konjo” Konnak, Małgorzata Tarasiewicz, Wojciech „Jacob” Jankowski, Krzysztof Skiba.
Mieli wtedy po dwadzieścia lat, dziś 20 + 30, ale marzenia wciąż aktualne – życie w wolności, świat bez wojen, w którym ludzie są równi, prawa człowieka respektowane i żyje się tak, żeby czystego powietrza i czystej wody starczyło dla następnych pokoleń. Chcieli zmieniać świat bez przemocy i złych emocji wobec przeciwników.
Wspominamy ideały Ruchu „Wolność i Pokój” (1985–1992) – pierwszego, niezależnego młodzieżowego ruchu pacyfistyczno-ekologicznego w bloku wschodnim, pluralistycznego do granic możliwości, bo zrzeszającego zarówno skrajnych katolików, centrystów, jak i ultraanarchistów.
Subiektywne spacery to zaledwie jeden z punktów obszernego programu FREEDOM & PEACE DAY w ECS.