16.11-22.11.2014

Akademia Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności, redakcja dwumiesięcznika New Eastern Europe oraz portal Eastbook mają zaszczyt zaprosić do udziału w dziesiątej edycji Akademii Solidarności, która odbędzie się w Gdańsku od 16 do 22 listopada 2014.

Akademia Solidarności to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest zachowywanie i rozwijanie tradycji ruchu Solidarności. W ruchu społecznym Solidarność i w pokojowych zmianach społeczno-politycznych, które miały miejsce w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, możemy bowiem odnaleźć inspiracje do rozwiązywania problemów współczesnego świata.

W ramach projektu 15 młodych ludzi z całego świata poszerzy swoją wiedzę i zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy młodego dziennikarza/publicysty, który nie pozostaje obojętny na problemy geopolityczne i ruchy wolnościowe zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

Celem tegorocznej Akademii Solidarności jest zwiększenie świadomości wśród młodych dziennikarzy na temat wielokulturowości i solidarności w kontekście narodów walczących o wolność, jak również integracja młodych współpracowników ze środowiska New Eastern Europe i Eastbook.eu. Akademia Solidarności pomoże stworzyć dla nich przestrzeń na spotkanie i wymianę doświadczeń.

Warsztaty i zadania, z którymi przyjdzie się zmierzyć uczestnikom/czkom będą zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestnicy/uczestniczki będą mieć możliwość pracy jako duży zespół, ale również będą mogli sprawdzić siebie w pracy warsztatowej w mniejszych grupach i indywidualnie. Rezultatem warsztatów będą przygotowane przez uczestników pod okiem ekspertów: publikacja oraz publiczna debata/dyskusja panelowa. Językiem wykładowym Akademii jest język angielski.

Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie programu absolwenckiego Akademii Solidarności, który pozwoli uczestnikom utrzymać ze sobą kontakt i zaangażować się wspólnie w kolejne projekty. Dlatego też w tegorocznej Akademii asystentami i facylitatorami będą uczestnicy poprzednich edycji Akademii.

Organizatorzy pokrywają koszty podróży (do kwoty 800 zł/200 €) oraz całego pobytu w Gdańsku (nocleg, wyżywienie).