21.04.2020

Akademia Przewodnicka ECS | spotkanie przewodnickie

spotkanie przeniesione na późniejszy termin 

termin
| 21 kwietnia, godz. 17.00
miejsce | ECS, biblioteka ECS, (I piętro)
wstęp | certyfikowani przewodnicy ECS

Europejskie Centrum Solidarności współpracuje z ponad 200 certyfikowanymi przewodnikami. W ramach
AKADEMII PRZEWODNICKIEJ regularnie biorą oni udział w spotkaniach z ekspertami i świadkami historii, szkoleniach i warsztatach.

DROGA DO WOLNOŚCI. SŁOWA / spotkanie z Andrzejem Liberadzkim
Prowadzenie dr Konrad KnochAKADEMIA PRZEWODNICKA ECS im. Wojciecha Charkina