28.01.2020

Akademia Przewodnicka ECS | spotkanie

termin | 28 stycznia, godz. 17.00
miejsce | ECS, biblioteka ECS (I piętro)
wstęp | certyfikowani przewodnicy ECS

Europejskie Centrum Solidarności współpracuje z ponad 200 certyfikowanymi przewodnikami. W ramach
AKADEMII PRZEWODNICKIEJ regularnie biorą oni udział w spotkaniach z ekspertami i świadkami historii, szkoleniach i warsztatach.

Stocznia Gdańska jako element europejskiego dziedzictwa kulturowego 
/ Tomasz Błyskosz, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Prowadzenie / Andrzej Trzeciak ECS


AKADEMIA PRZEWODNICKA ECS im. Wojciecha Charkina