17.12.2019

Akademia Przewodnicka ECS | spotkanie

termin | 17 grudnia, godz. 17.00
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 4 (III piętro)
wstęp | certyfikowani przewodnicy ECS

Europejskie Centrum Solidarności współpracuje z ponad 200 certyfikowanymi przewodnikami. W ramach
AKADEMII PRZEWODNICKIEJ regularnie biorą oni udział w spotkaniach z ekspertami i świadkami historii, szkoleniach i warsztatach.

Programy polityczne antykomunistycznej opozycji w PRL
/ dr Jakub Kufel


AKADEMIA PRZEWODNICKA ECS im. Wojciecha Charkina