AUTORYTETY. LECH BĄDKOWSKI

termin | 22 lutego – 6 marca 2020, 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia ECS
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, Galeria Trap (obok audytorium)
wstęp | wolny

Pierwszy raz wystawa, przygotowana przez Europejskie Centrum Solidarności, została zaprezentowana w 2009 roku w Senacie RP z okazji 25 rocznicy śmierci Lecha Bądkowskiego. W 100 rocznicę urodzin jeszcze raz chcemy opowiedzieć Państwu tę historię.

Gdańszczanin z wyboru, samorządowiec z przekonania, dziennikarz, tłumacz, działacz polityczny, kulturalny i społeczny, miłośnik Kaszub – Lech Bądkowski (1920–1984). Gdańscy radni jednogłośnie ustanowili rok 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na wstawę mu poświęconą.

Od 12 marca 2020 wystawa będzie eksponowana w Senacie RP.

Organizator
| Europejskie Centrum Solidarności
Partnerzy | Kaszubski Zespół Parlamentarny, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 

Cyfrową wersję ekspozycji AUTORYTETY. LECH BĄDKOWSKI udostępniamy bezpłatnie. Można ją prezentować w wersji elektronicznej lub wydrukować w dowolnym rozmiarze, na różnych nośnikach. Zainteresowane osoby i instytucje prosimy o kontakt z Moniką Krzencessą-Ropiak, kierującą Działem Archiwum ECS – tel.: 58 772 40 49 i e-mail: m.krzencessa@ecs.gda.pl. Wersja poglądowa → plik .pdf.
 
WYSTAWA 2009
realizacja | zespół ECS
Patrycja Medowska, Krzysztof Korda, Agnieszka Rek, Violetta Kmiecik, Jakub Kuza
tekst | Paweł Zbierski
projekt graficzny | Mariusz Waras

WYSTAWA 2020
realizacja | zespół ECS
zespół ECS | Przemysław Ruchlewski, Monika Krzencessa-Ropiak, Agnieszka Bacławska-Kornacka, Arkadiusz Bilecki, Magdalena Charkin-Jaszcza
adaptacja graficzna | Mirosław Miłogrodzki
konsultacja merytoryczna | Krzysztof Korda
redakcja | Katarzyna Żelazek
korekta | Mirosław Wójcik
tłumaczenie na język angielski | Anna Pilger

DZIĘKUJEMY
pani Sławinie Kosmulskiej i prof. Józefowi Borzyszkowskiemu za udostępnienie archiwaliów