30.09.2019

ARCHITEKCI EDUKACJI | konferencja

termin | 30 września 2019
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny + zapisy → 
konferencja@gfo.pl


Konferencja Architekci edukacji – autonomicznie o różnych wymiarach przestrzeni edukacyjnej organizowana przez Gdańską Fundacją Oświatową oraz Gdańskie Liceum Autonomiczne
z okazji jubileuszu 30–lecia obu instytucji, to wydarzenie otwarte i skierowane do różnych środowisk edukacyjnych w Trójmieście.
Będzie poświęcone szkole jako przestrzeni społeczno–kulturowej, architektonicznej
i technologicznej.

Gdańska Fundacja Oświatowa na przestrzeni 30 lat swojej działalności otworzyła i jest organem prowadzącym aż jedenastu placówek edukacyjnych na terenie Trójmiasta. W ramach swojej Fundacja prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz z powodzeniem realizuje projekty edukacyjne na terenie Polski oraz poza jej granicami.
Gdańskie Liceum Autonomiczne rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1989 roku i od prawie 30 lat znajduje się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Rokrocznie zajmuje najwyższe lokaty w prestiżowych rankingach edukacyjnych przygotowywanych
na podstawie wyników uzyskiwanych na egzaminach maturalnych.
Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.
Podczas organizowanego spotkania chcemy podzielić się naszym 30–letnim doświadczeniem
w pracy edukacyjnej a jednocześnie nadal uczyć się i rozwijać, by jak najpełniej realizować misję naszych szkół.

W trzech blokach tematycznych prelegenci, którzy przyjęli nasze zaproszenie będą mówić
o następujących wymiarach edukacyjnej przestrzeni:
Blok I: Budujemy relacje – kreowanie szkolnej przestrzeni
społeczno-kulturowej.
Blok II: Urządzamy – projektowanie fizycznej przestrzeni szkolnej.
Blok III: Unowocześniamy – wykorzystanie nowoczesnych technologii
w kreowaniu nowych wymiarów przestrzeni szkolnej.

Podczas bloku I uczestnicy wysłuchają wystąpień poświęconych:
• kreowaniu przestrzeni szkolnej jako miejsca doświadczania relacji społecznych,
• budowaniu szkoły wolnej od uprzedzeń,
• tworzeniu w społeczności szkolnej kapitału społecznego.
Blok II będzie dotyczył:
• trendów zmieniających przestrzeń uczenia się
• rozwiązań architektonicznych w szkołach skandynawskich,
• przestrzeni szkolnej przyjaznej zarówno uczniom jak i nauczycielom,
• wpływu przestrzeni szkolnej na realizację wizji edukacyjnej.

W trakcie bloku III poruszymy zagadnienia związane z:
• ideą interdyscyplinarnej edukacji STEAM,
• wykorzystaniem sieci globalnej jako zasobu wiedzy.

W trakcie całej Konferencji będą prezentowane rozwiązania i pomysły edukacyjne realizowane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.


→ Program konferencji