17.06.2018

AKADEMIA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO | debata

termin | 17 czerwca 2018, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Kryzys demograficzny to jedno z najważniejszych wyzwań strategicznych dla Polski i Europy. Prognozuje się, że w Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym - i to głównie osób do 40 roku życia (zdrowych i zdolnych do pracy) - zmniejszy się o kilkadziesiąt procent w ciągu najbliższych 20 lat, a liczba osób powyżej 65 roku życia zwiększy się o kilkadziesiąt procent.

Będzie to miało kolosalny wpływ na świadczenia emerytalne (ZUS), rozwój szkolnictwa (głównie szkół wyższych), podatki, rynek pracy, politykę imigracyjną, generalnie mniej lub bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy, stagnację lub kryzys.
Problemy pogłębić może populistyczna polityka gospodarcza (zwłaszcza skrócenie wieku emerytalnego), nieskuteczna polityka prorodzinna, ale może je złagodzić np. racjonalna polityka imigracyjna. Odpowiedź na pytania czy i jak powinniśmy reagować na zagrożenia wynikające z „demograficznego tsunami”, aby nie doprowadzić do katastrofy społeczno-ekonomicznej w Polsce i Europie to cel debaty gdańskiej, której uczestnikami będą wybitni eksperci, jak również przedstawiciele młodego pokolenia.

Uczestnicy debaty:
• dr Marta Anacka, Zastępca Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
• Michał Chyczewski, były Wiceprezes Alior Banku S.A.
• Zuzanna Kiewel, LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
• Jakub Roszyk, King’s College London
• Julia Skrzypczyk, VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
• dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI S.A.

Prowadzący:
• Wiktor Pilarczyk, Prezes Zarządu Polska Press Oddział w Gdańsku