21.05.2020

21 MAJA ZNÓW OTWIERAMY!

PL | EN below

ETAP I ODMRAŻANIA
21/05 – 30/06/2020
/ wystawa stała, ogród zimowy, taras widokowy
czwartki i piątki / 10–18
soboty i niedziele / 10–19
Rekomendujemy zakup biletów online, a przy zakupie w kasach ECS wybranie płatności bezgotówkowej. Prosimy pamiętać o maseczce i jednorazowych rękawiczkach. Do Państwa dyspozycji oddajemy parking podziemny, sklep muzealny oraz restaurację, która będzie pełnić też funkcję kawiarni. Zamknięte nadal pozostają: biblioteka, mediateka, czytelnia archiwum, Solidarność Codziennie, Wydział Zabaw oraz bar.

Zasady powrotu do działalności wyznaczyły wytyczne z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 roku:
/ ograniczenie liczby osób w przestrzeni wystawy stałej do 15 metrów kwadratowych na osobę
/ zachowanie bezpiecznego odstępu wynoszącego minimum 2 metry
/ przestrzeganie nakazu związanego z zakrywaniem ust i nosa
/ obowiązkowa dezynfekcja rąk zarówno po wejściu do budynku, jak i wejściu na wystawę stałą
/ obowiązkowe noszenie rękawiczek jednorazowych podczas zwiedzania wystawy stałej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w ECS znajdą Państwo przy wejściach do budynku.

Przypominamy, że wobec ograniczenia możliwości działalności programowej ECS uruchomiliśmy:
#ecsonline | ecs.gda.pl/ecsonline
Forum ECS | ecs.gda.pl/forum-ecs

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
21/05 – 30/06/2020

BUDYNEK
poniedziałek – środa | nieczynny
czwartek – piątek | 10–18
sobota – niedziela | 10–19
/ dostępne bez konieczności kupowania biletu: ogród zimowy i taras widokowy na 6 piętrze
/ pamiętaj o maseczce
/ punkty dezynfekcji rąk znajdują się m.in.: na parkingu, przy wejściach do budynku i w toaletach

WYSTAWA STAŁA
poniedziałek – środa | nieczynna
czwartek – piątek | 10–18
sobota – niedziela | 10–19
/ cena specjalna biletu z audioprzewodnikiem: 18 zł
/ kasy zamykamy na godzinę przed zamknięciem wystawy
/ pamiętaj o maseczce i jednorazowych rękawiczkach

PARKING PODZIEMNY

/ konieczność zachowania odstępu, należy pozostawić wolne co drugie miejsce
/ opłata wg cennika

WYDZIAŁ ZABAW
nieczynny

BIBLIOTEKA
nieczynna

CZYTELNIA ARCHIWUM
nieczynna

MEDIATEKA
nieczynna

SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
nieczynna


21 MAY, WE’RE OPENING AGAIN!

FIRST STAGE OF LOCKDOWN EASING
21/05 – 30/06/2020
/ permanent exhibition, winter garden, observation deck
Thursday – Friday / 10 a.m. – 6 p.m.
Saturday – Sunday / 10 a.m. – 7 p.m.
We recommend purchasing tickets online when possible and choosing non-cash payment at ECS cash desk. Masks and disposable gloves are required. The underground car park, museum store and restaurant, which will also serve as a café are now open. The ECS library, the multimedia library, the archive reading room, Solidarity Every Day, Play Department and the bar remain closed.


The rules regarding lockdown easing are based on the Decree of the Polish Council of Ministers of 2 May 2020:
/ the number of visitors at the permanent exhibition is limited to 15 square meters per person
/ a safe distance between visitors of at least 2 meters
/ covered mouth and nose
/ mandatory hand disinfection at the entrance both to the building and the permanent exhibition
/ disposable gloves mandatory at the permanent exhibition.


EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE
21/05 – 30/06/2020

BUILDING
Monday – Wednesday | closed
Thursday – Friday | 10 a.m. – 6 p.m.
Saturday – Sunday | 10 a.m. – 7 p.m.
/ free access to the winter garden and observation deck on the 6th floor
/ mouth and nose covered
/ hand disinfection points are located, among others: in the car park, at the entrances to the building and in the toilets


PERMANENT EXHIBITION
Monday – Wednesday | closed
Thursday – Friday | 10 a.m. – 6 p.m.
Saturday – Sunday | 10 a.m. – 7 p.m.
/ special ticket with an audio guide: 18 PLN
/ ticket office closes an hour before the permanent exhibition
/ disposable gloves mandatory at the permanent exhibition


UNDERGROUND CAR PARK
/ every second place should be left free
/ fee according to the price list


PLAY DEPARTMENT
closed

LIBRARY

closed

ARCHIVE READING ROOM
closed

MULTIMEDIA LIBRARY
closed

SOLIDARITY EVERY DAY
closed