06.10.2019

„KINO JEST NAJWAŻNIEJSZĄ ZE SZTUK”. Spacer filmowy | spacer kuratorski po wystawie stałej ECS