02.10.2019

„Dziś i jutro integracji europejskiej” | debata

termin | 2 października 2019
miejsce | biblioteka ECS (1 p.)
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny + potwierdzenie przybycia na adres e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl


14:00 – 14:30 Rejestracja uczestników
14:30 – 14:45 Przywitanie gości
Przemówienia gości
14:45 – 15:00 Wystąpienie Pani Małgorzaty Kałużyńskiej - Dyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
15:00 – 15:15 Wystąpienie Pana Marka Prawdy - Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

15:15 – 16:15 Debata „Polska w Unii Europejskiej”
Małgorzata Kałużyńska - Dyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
16:15 – 16:30 Przerwa kawowa

16:30 – 17:30 Debata „Bałkany w Unii Europejskiej”
Spasimir Domaradzki – Team Europe
Marta Szpala – Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie
Jacek Multanowski – b. Ambasador RP w Tbilisi i Skopje

17: 45 Zakończenie spotkania

Moderator: Grzegorz Żaczek

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk