ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL | 11–19/10/2019

OBRAZ ŚWIATA NIE JEST RADOSNY

Za pomocą sztuki filmowej już po raz trzynasty podczas ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL zobaczymy, z jakimi wyzwaniami mierzymy się jako ludzkość. Obrazy, pieczołowicie wybierane spośród kilkuset produkcji z całego świata, jak w soczewce skupiają ludzkie życie. Patrzymy na świat oczami twórców i ze zdumieniem odkrywamy, że niezależnie od tego, w jakim zakątku globu powstał film, dotyka on spraw uniwersalnych, które dotyczą nas wszystkich.

Ten filmowy obraz świata nie jest radosny. Zobaczymy radykalizujące się społeczeństwa i wzrost poparcia dla ugrupowań nacjonalistycznych w Europie, nietolerancję i agresję wobec inności. Zobaczymy, jak rujnujący wpływ na życie mają umowy śmieciowe, jak kobiety wciąż muszą walczyć o swoje prawa, sprzeciwiając się dyskryminacji. Poznamy ludzi, których życie psychiczne się załamuje i którzy nie otrzymują mądrej, szanującej godność i prawa chorych opieki psychiatrycznej. W wymiarze globalnym skonfrontujemy się boleśnie z naszymi wyobrażeniami na temat roli człowieka na ziemi – niszczycielski wpływ ludzi spowodował trwałe zmiany na naszej planecie, stąd wielka obawa twórców o jej przyszłość i pytanie, czy nadszedł już czas na nową epokę?
W tym ponurym obrazie świata tli się jednak iskierka nadziei – jest nią sztuka, solidarna sztuka, która pomaga odczuć międzyludzką więź. A to przecież poczucie solidarności daje nadzieję na wspólną zmianę świata na lepsze. Przestrzenią spotkania z drugim człowiekiem, wspólnego przeżywania filmów będzie OGRÓD POWOLNOŚCI w ECS, do którego serdecznie zapraszam.

W 1989 roku Polacy i Europejczycy wybrali ideę demokratycznego państwa prawa, opowiedzieli się za wolnością. Trzydziesta rocznica przełomu zobowiązuje nas do stałego zadawania sobie pytania, czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas, aby zbudować lepszy świat? Co zrobiliśmy ze skarbem wolności? Co zrobiliśmy z demokracją? Na to ostatnie pytanie stara się odpowiedzieć film Demokracja: Instrukcja obsługi – wydaje się, że tej instrukcji potrzebujemy dziś wszyscy.
Porozmawiajmy o tym, zapraszam do wspólnego oglądania filmów i do rozmów po nich.

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności z zespołem