SPACERY KURATORSKIE

czyli po wystawie stałej i budynku ECS oprowadzają historycy, współautorzy ekspozycji
Oni znają wystawę stałą ECS jak nikt inny – historycy i muzealnicy, którzy tworzyli ekspozycję oraz szefowie projektów, realizowanych przez ECS, ludzie różnych specjalności i pasji. Historii, które mają do opowiedzenia nie przeczytacie w książkach! We wszystkie pierwsze niedziele miesiąca zapraszamy na spacery kuratorskie po wystawie stałej, a każda przechadzka jest inna, żaden temat nie powtórzą się.

Zwiedzając wystawę stałą nasi goście dowiadują się o bohaterach nie tylko pierwszego planu, o powszechnie nieznanych wydarzeniach, przyczynach i skutkach. Odsłaniamy konteksty i łączymy w ciągi zdarzeń odległe od siebie w czasie fakty. To opowieści ciekawe zarówno dla urodzonych przed 1989 rokiem, jak i młodych, dla których stan wojenny jest tak samo zamierzchły jak bitwa pod Grunwaldem. Co ciekawe, na ekspozycję w ECS można wracać wielokrotnie, bo utkana jest z setek opowieści, których nie sposób ogarnąć podczas jednego zwiedzania.


1 września 2019 | OBRAZ CZASU PRZEMIANY
Od sierpnia 1980 roku, kiedy narodziła się Solidarność, związkowcom towarzyszyły kamery filmowe, niezależni filmowcy i dziennikarze. Już od I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, jesienią 1981 roku, organizacja miała własną TV BIPS, czyli Telewizję Biura Informacji Prasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność”. Jej twórcy powołali Video Studio Gdańsk, które przetrwało stan wojenny i filmowało papieską pielgrzymkę do Gdańska w 1987 roku, strajki maja i sierpnia 1988 roku, a w 1989 roku towarzyszyło obradom Okrągłego Stołu i wyborom 4 czerwca. Co z archiwalnych zapisów pokazujemy na wstawie stałej ECS? Jaki OBRAZ CZASU PRZEMIANY zapisały kamery, co przechowała pamięć uczestników i świadków wydarzeń 1989 roku – opowie Anna Maria-Mydlarska, kierownik Działu Dokumentacji Filmowej ECS.
 
oprowadza | Anna Maria Mydlarska
Scenarzystka i reżyser ponad 40 filmów dokumentalnych, kierownik Działu Dokumentacji Filmowej ECS. Kieruje projektem notacji filmowych ECS – spośród ponad 1400 dotychczas nagranych wywiadów z działaczami Solidarności i opozycji demokratycznej, sama przeprowadziła ponad 300. Współtworzyła filmy prezentowane na wystawie stałej ECS i koordynowała zespół filmowy wystawy. Prowadziła zajęcia ze studentami dziennikarstwa w USA (1990–1991) i w Gdańsku (od 1998). W 1981 roku pracowała w Biurze Tłumaczy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i w redakcji Biuletynu „Solidarności”. W 2016 roku otrzymała medal Gloria Artis.

→ rezerwacja miejsc→ HARMONOGRAM SPACERÓW KURATORSKICH